ردیف عنوان گروه کلمه کلیدی سال انتشار
۱ گرسنگی اقشار آسیب پذیر و کشاورزان خرده پا مقاله انتشاراتی بحران کرونا ۱۳۹۹
۲ ادعای پشتوانه مردمی طالبان و امکان همکاری آنها با داعش و القاعده مقاله انتشاراتی ۱۴۰۰